Informace pro členy

Roční členské příspěvky:

Dospělí: 2 000 Kč
Dorost a studující do 26 let: 1 000 Kč
Žáci do věku 14 let: 500 Kč
Udržovací poplatek: 100 Kč
Pronájem skříňky: 100 Kč


Úhrada do 30. dubna v roce.


Roční brigádnická povinnost
Dospělí a dorost - 10 hod.
Děti do 14 let - 5 hod.

Odpracovat do 30. dubna v roce.

Za neodpracované brigádnické hodiny platba 300 Kč/ hod na účet tenisového klubu.

Platbu za členské příspěvky neodpracované brigádnické hodiny zasílat na č.ú: 719970227/0100. Do poznámek je potřeba uvést jméno a příjmení člena.

Po splnění výše uvedených povinností je možné zapojit se do hry a dle usnesení VH provést trvalou rezervaci v herním plánu tenisového klubu.